matthew-kane-177087.jpg
 

MULING GAMITIN ANG BASURA

IKINOKONEKTA NAMIN ANG MAY POLUSYON AT MAHIHIRAP NA KOMUNIDAD SA ASYA NA MAY BASURA SA MGA INNOVATOR NG INDUSTRIYA AT MGA PINUNO SA DAIGDIG SA PAGPAPANATILI NG KALIKASAN.

MAS KAUNTING PLASTIC SA KARAGATAN, MGA BRAND NA RESPONSABLENG KUMIKILOS AT MAS MARAMING KITA PARA SA MGA LOKAL NA KOMUNIDAD.

GANITO LAMANG KASIMPLE.

 

ANG KRISIS

12.2 million ph.jpg
bottle ph.jpg
countries ph.jpg
turtles ph.jpg
10 years ph.jpg
beaches ph.jpg

ANG MINISTRY OF WASTE AY TUMUTUON SA LAYUNING ITO

SDG.png

ANG AMING SOLUSYON

"Ang lipunan ay lumalago kapag may matandang tao na nagtatanim ng puno kahit alam niyang hindi siya makauupo sa lilim nito." – Griyegong salawikain

Ang krisis sa polusyon ng karagatan ay di maipagkakaila at nauubusan na tayo ng oras, ngunit hindi tayo hihinto sa pagrereklamo lamang. Sa halip – gumagawa kami ng paraan at tumutulong sa ating karagatan at planeta. Layunin naming maging isa sa solusyon sa pandaigdigang problema ng plastic sa karagatan. Lahat, mula sa mga tagapagturo, manlalaro sa ekonomiya, masusuportahang pagpapaunlad mga tagataguyod, tagalinis ng tabing-dagat, mga nagrerecycle, korporasyon at marami pang iba ang gumaganap sa mahalagang tungkulin upang tayo ay magtagumpay.

Kung nangungusap sa iyo ang aming pananaw – makipag-ugnayan at umaasa kami sa pagtutulungan!

community.png

Paghimok sa mga lokal na komunidad sa tabing-dagat at tagapulot ng basura sa Asya upang makita ang basura bilang potensyal (karagdagang) na pagkakakitaan

recyclers.png

Pakikipagtulungan sa mga makabagong manufacturer at mga nagrerecycle upang gawing bagong produkto ang basura sa tabing-dagat

corporate.png

Pakikisosyo sa mga korporasyon at mga brand na may pakialam sa dagat at muling baguhin ang kanilang mga produkto at pakete sa mga ini-recycle na plastic sa tabing-dagat

 
 

MAKIPAG-UGNAYAN

Sundan kami upang malaman ang lahat ng tungkol sa kahanga-hangang dagat at inisyatiba ng basura na nangyayari sa buong mundo. At kung hindi pa ito sapat – pindutin ang button at magpadala sa amin ng personal na mensahe!

 
 
 

Manatiling konektado ♥ | Mag-sign up upang malaman ang higit pa sa ginagawa namin at tumanggap ng abiso tungkol sa mga paparating na event.

 

Maaari kang makipagkita sa aming opisina o magkape sa isa sa mga lungsod na ito: